Tady to je! Náhled na menopauzu od jedné z nás, která nám pomáhá i jako lékařka a gynekoložka.

Vážené ženy,

na žádost jedné z nás jsem se pokusila sepsat odpovědi na otázky k tématu

„Pohodová menopauza“.

Dlouho jsem nevěděla, jak právě odpovědi na konkrétní otázky uchopit, až jsem se nakonec rozhodla vypsat je do osobního pojednání, které je spíše náhledem ženy, hledající správný přístup k ženství a životu všeobecně, než náhledem vystudované osoby v oboru gynekologie a porodnictví.

Jak všechny víme, o ženě mající zachovanou plodnost, tedy v ideálním případě PRAVIDELNÝ menstruační cyklus, se často hovoří jako o ženě cyklické, plodné, aktivní, mladé atd.

Pro ženu, která již zachovanou plodnost nemá, tedy nemenstruuje, takto pěkná přízviska již nenalézáme, avšak vědomá žena dokáže cenit samu sebe v kterékoli etapě svého života!

Cykličnost

V menopause se nehovoří o cykličnosti, jelikož cykličnost tak, jak jí rozumíme se pojí v rámci menstruace na cykly Měsíce („měsíčky“), čili Luny.

Kdy asi přijde?

Přechodové období u nás nastupuje v průměru kolem 50. roku věku

( různé zdroje udávají rozmezí 45-55 let).

Počáteční projevy nastupujícího přechodu se u většiny žen projevují nepravidelností menstruačního krvácení. Vyhasínání menstruace lze ověřit pomocí krevních testů hormonálních hladin. Paušálně se odběry neprovádí, většinou dle uvážení gynekologa v přítomnosti obtěžujících perimenopauzálních projevů.

POZN: Perimenopauza je období, kdy se u ženy sice vyskytuje menstruační krvácení, ale intervaly již nejsou pravidelné a mohou být provázeny i dalšími nepříjemnými všeobecně známými symptomy.

Menopauza je kompletní vyhasnutí menstruačního cyklu, kdy od posledního krvácení uplynul celý rok.

Přechod jako strašák

Pro mnoho žen je období přechodové strašákem. Je to paradox k zamyšlení, protože v plodném věku se mnoho žen dobrovolně rozhoduje menstruaci nemít.

Dle mého osobního názoru není na menopauze nic špatného, je to jen další vývojový stupeň v životě ženy!

Klimakterický syndrom

Tzv. klimakterický syndrom je často společností skloňován jako něco, co k menopauze nezbytně patří a jeho projevy mnoho žen přisuzuje genetice.

Pokud jde o „genetické“ zatížení, osobně se s tímto neztotožňuji. Doporučovala bych vzdělávat se v tématech jako je epigenetika, podvědomé programování, psychosomatika apod.

Ovšem tohle téma by bylo na samostatnou přednášku a není předmětem sdělení.

Též jsem názoru, že pokud dochází k neblahým projevům v období přechodu, jako jsou návaly, pocení, přibírání na váze, změny nálad, deprese aj., nelze vše připsat jen na vrub právě probíhajícímu poklesu ženských hormonů, ale je třeba hledat i další tělesné a mentální zátěže.

Těchto máme v současné době všichni dostatek ( a to v čím dál mladším věku!!!) a pohlížet na projevy přechodu by se dle mě mělo jako na součet všech vnitřních a vnějších okolností existujících pro danou ženu v daném okamžiku.

K tomuto se přikláním i v rámci tzv. předčasné menopauzy.

Nic se neděje jen tak!

 

Řešení klimakterického syndromu

Nepříjemné projevy lze samozřejmě řešit suplementací hormonů v rámci HRT a je to možná volba. Nebo se lze přiklonit k mírnění projevů pomocí bylinných preparátů a úpravou životního stylu, spánkového režimu, pomocí meditativních či dechových cvičení, užívání kvalitních potravinových doplňků aj.

Z bylinek lze uvést napříkla červený jetel, sóju, třezalku, drmek obecný …. Zde platí, kdo hledá, najde.

Též jsem názoru, že o tom, jak bude naše zdraví (chceš– li menopauza) vypadat, si rozhodujeme každá sama.

Možností ovlivnění průběhu přechodového období je velice mnoho, bohužel se často setkávám s neochotou, vyjít ze své komfortní zóny a jakkoli do sebe investovat, ať už jde o peníze, stravu, vzdělávání či například čas.

A co bych ženám vzkázala?

Jste ženy – máte ohromnou vnitřní moudrost – použijte ji!

Vyjděte ze své komfortní zóny, hledejte informace a nespokojte s ničím s čím vnitřně nesouhlasíte.

Ať už je potíž jakákoli, vždy bude právě taková, jakou ji budete chtít vidět.

Měla bych toho mnoho, ale někdy méně je více.

S láskou k ženství 🙂

Iva Hermanová